Cefnogi perchnogion cŵn sy’n profi digartrefedd

Dod o hyd i gymorth

Cymorth i berchnogion cŵn

Rydym yn deall y berthynas arbennig rydych chi a'ch ci yn ei rhannu, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'ch cadw gyda'ch gilydd os ydych chi'n profi digartrefedd. P'un a yw hynny'n golygu eich cefnogi chi gyda gofal milfeddygol am ddim a dod o hyd i wasanaethau digartrefedd sy'n croesawu cŵn, neu roi help llaw i chi gyda chyngor ar sut i ofalu am eich ffrind, byddwn bob amser yma i chi a'ch ci.

Sut rydym ni’n cefnogi gwasanaethau digartrefedd

Ni ddylai unrhyw un gael ei orfodi i ddewis rhwng ei gi a lle diogel i gysgu, ond mae llawer o bobl sy’n profi digartrefedd yn wynebu’r penderfyniad hwnnw. Rydym yn darparu cymorth a chyngor manwl ac am ddim i wasanaethau digartrefedd sy’n dymuno dod yn wasanaethau Croesawu Cŵn ardystiedig. Yn ogystal, rydym yn darparu gofal milfeddygol am ddim i unrhyw berchennog ci sy'n cael ei gefnogi gan wasanaeth digartrefedd.

Ynghylch ein cymorth

Gwybodaeth i filfeddygfeydd

Mae ein Prosiect Gobaith milfeddygol yn darparu gofal milfeddygol am ddim i berchnogion cŵn sy’n profi digartrefedd. Rydym yn gweithio gyda milfeddygfeydd ar draws y DU lle gall perchnogion cŵn gael mynediad at ofal allweddol.

Am y cynllun

Ydych chi’n pryderu am rywun sy’n profi digartrefedd?

Os ydych chi’n pryderu am rywun sy’n profi digartrefedd gyda’i gi, mae gennym ni gyngor am sut y gallwch chi helpu.

Sut i helpu

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences