Sut mae fy ngwasanaeth yn cael ei ardystio fel un sy’n Croesawu Cŵn?

A oes diddordeb gyda chi mewn gweithio gyda ni i helpu i gadw pobl a'u hanifeiliaid anwes gyda'i gilydd? Dyma ein pum cam i ddod yn wasanaeth Croesawu Cŵn ardystiedig.

A man sitting on a bench with his dog

Cam 1: Cysylltu â ni

Cysylltwch ag un o’n tîm Croesawu Cŵn cyfeillgar am sgwrs anffurfiol am eich gwasanaeth.

  • Byddwn yn gofyn ychydig o gwestiynau i ddarganfod mwy am eich trefniant presennol ac yn siarad â chi drwy'r broses o ddod yn wasanaeth Croesawu Cŵn ardystiedig.
  • Byddwn hefyd yn trefnu galwad fideo fel y gallwn drafod eich anghenion a'ch gofynion penodol yn fwy manwl.

Cam 2: Teilwra cymorth i ddiwallu eich anghenion

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu polisi cŵn teilwredig ar gyfer eich gwasanaeth sydd wedi'i deilwra i ddiwallu eich anghenion.

  • Os ydych eisoes yn derbyn cŵn, byddwn yn adolygu eich polisi presennol ar eich rhan.
  • Byddwn yn darparu adnoddau ynghylch lles ac ymddygiad cŵn, yn ogystal â gwybodaeth am asesiadau risg ac ymdrin ag atgyfeiriadau.

Cam 3: Ymgynghoriad

Pan fyddwch yn barod, byddwn yn ymweld â’ch gwasanaeth i gynnal ymgynghoriad personol. Diben yr ymgynghoriad yw gwneud yn siŵr eich bod chi a’ch staff yn teimlo’n gyfforddus ac yn hyderus o ran derbyn cŵn.

Cam 4: Ardystio

Ar ôl i ni ddiweddaru eich polisïau, byddwch yn barod i gael eich ardystio.

  • Byddwn yn anfon tystysgrif ardystio atoch i'w harddangos yn eich gwasanaeth i ddangos eich bod yn gyfeillgar i gŵn.
  • Byddwn hefyd yn anfon pecyn cychwynnol o eitemau cŵn hanfodol atoch, ac yn sicrhau eich bod yn barod i gofrestru unrhyw gŵn ar ein cynllun milfeddygol, fel y gallant gael mynediad at ofal milfeddygol am ddim.
  • Os ydych yn hapus i wneud hynny, byddwn yn eich rhestru ar ein cyfeiriadur ar-lein o wasanaethau sy'n gyfeillgar i gŵn. Mae hyn yn sicrhau y gall perchnogion cŵn sy'n profi digartrefedd ddod o hyd i wasanaethau digartrefedd sy'n gyfeillgar i gŵn sy'n lleol iddyn nhw.

Cam 5: Cymorth parhaus

Byddwn ni yma i chi trwy gydol yr amser y byddwch yn gyfeillgar i gŵn. Byddwn yn cynnal gwiriadau rheolaidd, a gall ein tîm ateb unrhyw bryderon neu ymholiadau penodol a allai godi.

  • -          Yn ogystal, gallwn ddarparu cyngor ar gael mynediad at lety symud ymlaen sy’n gyfeillgar i gŵn yn y sector rhentu preifat trwy ein cynllun Lets with Pets.

Cofrestrwch i ddod yn wasanaeth cyfeillgar i gŵn

Os oes gennych ddiddordeb, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, byddem wrth ein bodd yn sgwrsio â chi.

Cysylltwch â’n tîm Croesawu Cŵn a gallwn weithio gyda’n gilydd i helpu i gadw pobl a’u hanifeiliaid anwes gyda’i gilydd.

Anfon neges e-bost atom

A oes mwy o gwestiynau gennych chi? Darllenwch ein cwestiynau cyffredin.

© Credyd ffotograff: Richard Murgatroyd

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences