Ein Prosiect Gobaith milfeddygol

Mae ein Prosiect Gobaith milfeddygol yn ariannu gofal milfeddygol am ddim i berchnogion cŵn sy’n profi digartrefedd.

Gall hynny gynnwys pobl sy’n:

  • Cysgu allan
  • Byw mewn gwasanaeth digartrefedd (e.e. hostel neu lety â chymorth)
  • Byw mewn llety dros dro (e.e. gwesty neu lety gwely a brecwast)
  • Byw mewn prosiect Tai yn Gyntaf
  • Aros gyda ffrindiau
  • Sgwatio
  • Byw mewn pabell neu gerbyd
  • Teithiwr, sydd heb le parhaol i barcio, neu sy’n byw mewn gwersyll ar ochr y ffordd

Os ydych yn cefnogi cleient sydd mewn llety parhaol yn dilyn cyfnod o ddigartrefedd, cysylltwch â ni oherwydd efallai y byddwn yn dal i allu helpu.

Gall cŵn sydd wedi cofrestru ar ein Prosiect Gobaith gael gofal milfeddygol am ddim unrhyw le yn y DU. Mewn rhai ardaloedd, mae gennym ni filfeddygfeydd partner lle gall rhywun gael gofal milfeddygol ar gyfer eu cŵn.

Ar gyfer cleientiaid nad ydynt yn byw yn un o'r ardaloedd hynny, byddwn yn dal i ddarparu gofal milfeddygol am ddim, ond bydd mewn milfeddygfa leol, yn dibynnu ar eu hargaeledd a'u capasiti.

Gyda'n gilydd, gallwn atal pobl rhag gorfod gwneud y penderfyniad torcalonnus o fwydo eu hunain neu dalu am ofal milfeddygol.

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences