Sut i atgyfeirio eich cleientiaid

Mae ein Prosiect Gobaith yn gynllun ledled y DU i berchnogion cŵn sy’n profi digartrefedd unrhyw le yn y DU. Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â milfeddygfeydd mewn dros 100 o drefi a dinasoedd ledled y DU. Gallwch weld rhestr o’r ardaloedd lle mae gennym filfeddygfeydd partner isod.

Dod o hyd i filfeddygfa partner

Os yw'ch sefydliad wedi’i leoli yn un o'r ardaloedd hyn, a'i fod yn elusen gofrestredig neu'n cael ei rhedeg gan awdurdod lleol, gallwch gofrestru fel gwasanaeth digartrefedd partner gyda ni a gwneud atgyfeiriadau cyflym ar-lein ar gyfer eich cleientiaid.

Dim ond ychydig o fanylion y bydd angen arnom am eich gwasanaeth cyn i ni anfon eich manylion mewngofnodi atoch mewn neges e-bost ar gyfer ein system atgyfeirio ar-lein.

Cofrestru nawr

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda ni, mewngofnodwch i’ch cyfrif. Fe welwch gymwysiadau newydd a chymwysiadau presennol yma. Gallwch hefyd ofyn am nodyn atgoffa cyfrinair os ydych wedi anghofio eich manylion.

Heb eich lleoli mewn ardal gyda milfeddygfa partner?

Os nad yw eich gwasanaeth wedi’i leoli yn un o'r ardaloedd hyn, gallwn barhau i gofrestru ci eich cleient ar ein Prosiect Gobaith dros y ffôn. Gallant ein ffonio ni ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm, ar 020 7833 7611.

Byddwn yn cymryd ychydig o fanylion am yr unigolyn a'i gi, ac yn sgwrsio am y camau nesaf ar gyfer trefnu apwyntiad milfeddygol ar gyfer y ci.

Rhowch wybod i ni os nad oes gan eich cleient gredyd a gallwn ei ffonio ar amser sy'n gyfleus.

Cysylltu â ni

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences