Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow all or manage them individually.

Manage cookiesAllow all

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.

Save preferences

Ydych chi’n pryderu am rywun sy’n profi digartrefedd?

Os ydych chi’n pryderu am rywun sy’n profi digartrefedd gyda’i gi, mae yna wahanol ffyrdd y gallwch chi helpu.

  • Os yw rhywun yn cysgu allan, cyfeiriwch nhw at StreetLink. Bydd hyn yn eu cysylltu â thîm allgymorth lleol.
  • Os ydych yn meddwl bod rhywun mewn perygl enbyd, ffoniwch 999.

Os gwelwch rywun yn cysgu allan gyda’i gi, efallai y byddai’n ddefnyddiol gwybod pa gymorth sydd ar gael.

  • Mae llawer o bobl rydym ni'n eu cefnogi yn rhannu cwlwm agos iawn â'u cŵn. Yn aml, bydd eu ci gyda nhw bob awr o’r dydd, yn derbyn gofal a maldod cyson, ac yn mynd am dro yn rheolaidd.
  • Efallai y byddwch yn hapus i stopio a chael sgwrs â'r unigolyn, a rhannu trît neu ddau gyda'i gi. Cyn i chi wneud hyn, mae'n bwysig gwirio bod y perchennog yn hapus i chi fynd at ei gi a dweud helo.
  • Os hoffai rhywun rydych yn siarad ag ef/hi ddarganfod mwy am y gefnogaeth rydym yn ei gynnig, mae’n bosibl iddyn nhw gysylltu â ni am sgwrs.
  • Rydym yn darparu gofal milfeddygol am ddim i berchnogion cŵn sy'n profi digartrefedd. Yn ogystal, mae gennym restr o wasanaethau digartrefedd cyfeillgar i gŵn i helpu pobl a'u hanifeiliaid anwes i ddod o hyd i dai a chymorth.