Dod o hyd i wasanaethau digartrefedd sy’n gyfeillgar i gŵn

Man and his dog walking through woodland together

Rydym ni'n gwybod pa mor anodd yw hi i ddod o hyd i rywle i aros i chi a'ch ci.

Rydym ni eisiau eich helpu chi i aros gyda'ch gilydd.

Dyna pam yr ydym wedi llunio rhestr o wasanaethau digartrefedd sy'n gyfeillgar i gŵn a all fod o gymorth i chi. Chwiliwch am wasanaeth sy'n lleol i chi a dechreuwch y broses o ddod o hyd i lety diogel i chi a'ch ffrind gorau.

Efallai y byddwch yn sylwi bod gan rai o'r gwasanaethau digartrefedd sticer 'Croesawu Cŵn ardystiedig’. Mae hynny'n golygu ein bod ni wedi gweithio gyda nhw i ddatblygu polisïau ymarferol a chyfrifol sy'n ystyriol o gŵn.

Dod o hyd i wasanaethau sy’n gyfeillgar i gŵn

Yn anffodus, ni allwn gysylltu â'r gwasanaethau hyn ar eich rhan. Ond os hoffech ragor o gyngor ynghylch dod o hyd i lety sy’n gyfeillgar i gŵn, gallwch gysylltu â’n tîm Croesawu Cŵn a fydd yn fwy na pharod i helpu.

Cysylltu â ni

© Credyd ffotograff: Olivia Hemingway

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences