Sut i gael mynediad at ofal milfeddygol am ddim

A man sitting on a bench with his dog

Os hoffech gael cymorth gyda gofal milfeddygol, dyma rai o'r ffyrdd y gallwch gofrestru eich ci ar ein Prosiect Gobaith:

Yn ogystal, bydd angen i ni gael cadarnhad o'ch sefyllfa dai gan rywun sy'n eich cefnogi. Gallai hyn fod yn neges e-bost gan eich gweithiwr cymorth neu gopi o lythyr gan eich swyddog tai.

Gan ein bod ni'n helpu gyda gofal milfeddygol eich ci, rydym ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n cael eich cefnogi hefyd. Byddwn yn mynd trwy hyn i gyd gyda chi pan gawn sgwrs.

Rydym yma i chi a'ch ci a byddwn yn talu am unrhyw driniaeth tra'ch bod chi’n ddigartref.

Sylwch mai dim ond dau gi y person y gallwn eu cofrestru ar ein Prosiect Gobaith. Mae hyn yn sicrhau y gallwn helpu cymaint o gŵn a'u perchnogion â phosibl.

Cofrestru eich ci

© Credyd ffotograff: Richard Murgatroyd

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences