Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow all or manage them individually.

Manage cookies Allow all

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.

Save preferences

Ydych chi eisiau siarad gyda ni?

Mae triniaeth filfeddygol yn rhan hanfodol, ond drud, o fod yn berchen ar gi. Rydym yn deall y gall arian fod yn brin pan fyddwch hefyd yn profi digartrefedd. Dyna pam rydym wedi sefydlu cynllun ar gyfer y DU gyfan i helpu i dalu am ofal milfeddygol i'ch ci. Oherwydd credwn fod pob ci yn haeddu'r gofal sydd ei angen arnynt, beth bynnag fo'u sefyllfa.

Sut gallwn ni helpu

Os rydych chi’n profi digartrefedd yn y DU, byddwn ni’n eich cefnogi chi.

Byddwn yn talu 100% o’r gost o driniaethau milfeddygol ataliol, yn ogystal ag unrhyw driniaethau hanfodol a brys sydd eu hangen ar eich ffrind ffyddlon.

Mwy o wybodaeth

Lle rydym ni’n gweithio

Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â milfeddygfeydd mewn dros 100 o drefi a dinasoedd ledled y DU, sy’n golygu nad ydych byth yn rhy bell o gymorth.

A hyd yn oed os nad ydych chi'n digwydd byw yn un o'r ardaloedd hyn, byddwn ni'n dal i'ch helpu chi i gael mynediad at ofal milfeddygol am ddim.

Dod o hyd i filfeddyg lleol sy’n rhan o’r cynllun

Sut i gael mynediad at ofal milfeddygol am ddim

Os ydych eisoes yn cael cymorth drwy wasanaeth digartrefedd sy'n cymryd rhan yn y cynllun, gallent wneud cais ar eich rhan.

Os na, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol i gofrestru eich ci.

Cofrestru eich ci

Cwestiynau cyffredin

Darllenwch ein hatebion i'r cwestiynau a ofynnir amlaf am ofal milfeddygol i'ch ci.

Darllen ein cwestiynau cyffredin

Ydych chi eisiau siarad gyda ni?

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm cyfeillgar y Prosiect Gobaith.

Cysylltu â ni

© Credyd ffotograff: Olivia Hemingway