Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow all or manage them individually.

Manage cookiesAllow all

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.

Save preferences

Cofrestru eich ci ar ein Prosiect Gobaith

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru eich ci ar ein Prosiect Gobaith. Bydd un o aelodau ein tîm Prosiect Gobaith yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

*
*
*

Eich cyfeiriad llety dros dro

*

Mae ysbaddu yn driniaeth lawfeddygol i atal eich ci rhag atgenhedlu. Fe'i gelwir hefyd yn 'sbaddu' ar gyfer cŵn gwrywaidd neu 'disbaddu' ar gyfer cŵn benywaidd.

Ydy'ch ci wedi'i ysbaddu?

Ydy eich ci wedi’i ficrosglodynnu?

A oes angen gofal brys ar eich ci? *

*

Bydd y wybodaeth rydych chi wedi’i rhannu â ni’n cael ei chadw’n ddiogel, a dim ond i gysylltu â chi ynghylch Prosiect Gobaith y Dogs Trust ac i gadw cofnodion cywir gyda milfeddygfeydd a chwmnïau microsglodion (i ddiweddaru eich manylion neu i newid perchnogaeth, er enghraifft) y byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth gyswllt. Ni fyddwn yn cysylltu â chi at unrhyw ddiben arall, oni bai eich bod eisoes yn derbyn cyfathrebiadau gennym ni. Gallwch optio allan o'r rhain neu newid eich dewisiadau unrhyw bryd drwy ffonio 0207 837 0006. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ewch i'n hadran preifatrwydd (www.dogtrust.org.uk/privacy).

Rydw i wedi darllen a deall y datganiad preifatrwydd. *