Gwasanaethau cymorth arall

Mae gwasanaethau cymorth arbenigol ar gael i bobl sy'n profi digartrefedd neu bobl y gallai fod angen rhywfaint o gyngor ac arweiniad ychwanegol arnynt. Er ein bod yn cynnig cymorth i gŵn, gall y gwasanaethau hyn gynnig cymorth arbenigol a allai eich helpu.

Digartrefedd

  • Os ydych yn cysgu allan ar hyn o bryd, ffoniwch StreetLink ar 0300 500 0914, neu ewch i’w gwefan.
    • Os ydych yn byw yn yr Alban, cysylltwch â Simon Community Scotland ar 0800 027 7466 (Glasgow) neu 0808 178 2323 (Caeredin).

Os ydych chi'n pryderu am rywun sy'n cysgu allan ac yn meddwl eu bod mewn perygl dybryd neu angen gofal brys, ffoniwch 999.

  • Os ydych chi'n profi digartrefedd, neu mewn perygl o fod yn ddigartref, dylech gysylltu ag adran dai eich awdurdod lleol.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

  • I gael cyngor ar ddigartrefedd a thai, cysylltwch â Shelter. Mae ganddyn nhw linell gyngor ac adnodd sgwrsio dros y we lle gallwch chi siarad â chynghorydd tai.

Cam-drin domestig

  • Os ydych chi'n dioddef cam-drin domestig a bod gennych chi gi, mae ein Prosiect Rhyddid yn wasanaeth maethu cŵn cyfrinachol am ddim i bobl sy'n ffoi rhag cam-drin domestig. Gallwch hefyd ddod o hyd i wasanaethau cymorth eraill ar gyfer cam-drin domestig.

Prosiect Rhyddid

Iechyd meddwl

Gofal milfeddygol

  • Os oes angen cymorth arnoch gyda gofal milfeddygol ar gyfer eich anifail anwes ac nad ydych yn profi digartrefedd ar hyn o bryd, efallai y bydd rhai o'r gwasanaethau hyn yn gallu helpu. Maent yn cynnig gofal milfeddyg cost isel.

Ydych chi’n poeni am rywun sy'n profi digartrefedd?

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi gefnogi rhywun sy'n profi digartrefedd.

Darganfod mwy

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences