Ynghylch ein Prosiect Gobaith milfeddygol

I lawer o bobl sy'n profi digartrefedd, gall biliau milfeddygol fod yn rhan ddrud ond hanfodol o fywyd.

Credwn fod pob ci yn haeddu’r gofal sydd ei angen arnynt, beth bynnag fo’u sefyllfa.

Mae ein Prosiect Gobaith milfeddygol yn darparu gofal milfeddygol am ddim i berchnogion cŵn sy'n profi digartrefedd ledled y DU.

Y llynedd, fe wnaethom gefnogi bron i 500 o gŵn i gael mynediad at ofal milfeddygol am ddim. Ni fyddai hyn yn bosibl heb gefnogaeth ac ymrwymiad ein milfeddygfeydd partner. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â dros 100 o filfeddygfeydd ledled y DU lle gall perchnogion cŵn gael mynediad at ofal milfeddygol hanfodol ar gyfer eu cŵn.

Gofal milfeddygol ataliol

Rydym yn talu am ofal milfeddygol ataliol, gan gynnwys triniaethau chwain a dilyngyru, microsglodynnu, ysbaddu a brechiadau.

Gofal milfeddygol hanfodol a brys

Byddwn yn talu am unrhyw ofal milfeddygol hanfodol a brys i gŵn sy’n rhan o’r prosiect.

Cymorth ac arweiniad

Rydym ar gael ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm, i ateb unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'n Prosiect Gobaith.

Taliad

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr anfoneb, byddwn yn sicrhau bod eich taliad yn cael ei brosesu cyn gynted â phosibl.

Os yw perchennog ci yn byw mewn ardal lle nad oes gennym ni filfeddygfa partner, byddwn yn siarad â'i filfeddygfa leol ac yn trefnu triniaeth yno.

Rydym eisiau sicrhau bod unrhyw berchennog ci sy’n profi digartrefedd, ni waeth ble maen nhw wedi’u lleoli, yn gallu cael gofal milfeddygol am ddim trwy ein cynllun.

Eisiau darganfod mwy?

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y ffordd orau o gefnogi pobl a'u hanifeiliaid anwes, anfonwch neges atom isod a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

Cysylltu â ni

 

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences