Cefnogi perchnogion cŵn sy’n profi digartrefedd

Rydym wedi bod yn cefnogi perchnogion cŵn sy’n profi digartrefedd ers dros 25 mlynedd. Os ydych chi'n darparu cymorth digartrefedd, byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda chi i helpu i gadw pobl a'u hanifeiliaid anwes gyda'i gilydd yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Ein cynllun Croesawu Cŵn ardystiedig

Ni ddylai unrhyw un gael ei orfodi i ddewis rhwng ei gi a lle diogel i gysgu.

Rydym yn darparu cyngor a chymorth manwl, rhad ac am ddim i wasanaethau digartrefedd, gan eich helpu i ddod yn wasanaeth Croesawu Cŵn ardystiedig.

Drwy ymuno â'n cynllun, byddwch yn ein helpu i gadw pobl a'u hanifeiliaid anwes gyda'i gilydd. Gall y cyfeillgarwch a'r cariad diamod y mae ci yn ei ddarparu fod yn amhrisiadwy ar adegau anodd.

Cymorth milfeddygol i’ch cleientiaid

Rydym yn gweithio gyda milfeddygfeydd ar draws y DU i ddarparu gofal am ddim i gŵn sydd â pherchnogion sy'n profi digartrefedd.

Os ydych chi'n wasanaeth digartrefedd sy'n gyfeillgar i gŵn, byddwn yn sicrhau bod milfeddygfa gerllaw lle gall eich cleientiaid gael gofal milfeddygol am ddim.

© Credyd ffotograff: Richard Murgatroyd

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences